Skip to main content

To: Ministria e arsimit Znj. Evis Kushi

Provimet e matures

Si maturant qe jemi kemi vendosur te krijojme kete peticion kunder vendimeve te ministres se arsimit znj.Evis Kushi . Nuk jemi plotesisht dakort me vendimet e saj pasi ato do te kene ndikim jo te mire tek nxenesit . Perdorimi i kamerave do te ushtroj presion dhe trysni te madhe tek maturantet kjo do te ndikoj shum ne gjendjen e tyre psikologjike . Gjithashtu edhe vendosja ne salla te medha do te krijoj shperqendrime , problematika dhe zhurme ne klase.

Why is this important?

Provimet e matures jane hapat e para te te ardhmes sone . Gjithashtu ato luajne nje rol te rendesishem .ky peticion do jet ura lidhese mes maturanteve dhe ministres se arsimit per ti shprehur ankesat tona kundrejt vendimeve te marra ditet e fundit. Nga keto provime varet e ardhmja jon dhe keto vendime qe jan mar smund te realizohen te gjitha brenda nje viti .

Tirana, Albania

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2022-11-24 13:22:09 +0000

100 signatures reached

2022-11-24 11:09:09 +0000

50 signatures reached

2022-11-24 09:38:57 +0000

25 signatures reached

2022-11-24 09:00:32 +0000

10 signatures reached